Agresivita d?tí (a rodi??) a jak ji zvládat (v prost?edí školských za?ízení pro zájmové vzd?lávání)

Kurzy, školení a semináře nabízené na tomto serveru jsou zaměřeny pro pro pracovníky s mládeží, nikoliv pro širokou veřejnost!

Status: v nabídce

Druh: Kurz

Kategorie: Psychologie

Termín: 24. února 2017 - 24. února 2017

Délka: jednodenní

Místo: DDM Prachatice (U Rybní?ku 1019, 38301 Prachatice), Jihočeský kraj

Cena: 300 Kč

DVPP: ano

Cílem vzd?lávacího programu je seznámit ú?astníky s aktuálními poznatky ohledn? agresivity a jejich projev? ve školním prost?edí, posílit zp?soby reagování, které pomáhají zvládnout agresivní chování žáku a inspirovat k vytvá?ení prost?edí volného od násilí.

Pořádající organizace:

D?m d?tí a mládeže, Prachatice, Šev?íkova 273, Šev?íkova 273, 38301 Prachatice

Kontaktní osoba: Bc. Ji?í Machart, ddm@ddm-prachatice.cz

Tel: + 420 731 187 238

Email: jana.benicakova@nuv.cz